Comentarios, dúbidas, suxerencias:

Contacte con Selitel.

 

Nome *

Entrada non válida

Email *

Entrada non válida

Teléfono

Entrada non válida

Asunto *

Entrada non válida

Mensaxe *

Entrada non válida


Entrada non válida

Por favor, acepte a Política de privacidade e cookies
Os campos sinalados cun * son obrigatorios.

Responsable de tratamento: os seus datos serán tratados por SELITEL, S.L. (semex galicia) con domicilio social en Rúa Oslo, 5 Baixo Dto., 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña).
Finalidade e lexitimación: os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.
Prazo: os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
Dereitos: informámoslle de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: selitel@selitel.es, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa Oslo, 5 Baixo Dto., 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña).
Información adicional: pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade e cookies.

AddThis Social Bookmark Button